Huisreglement
the night 2019

THENIGHT (2 van 255).jpg
 
 • Passende en deftige stadskledij is vereist : voetbal-/sportshirts, trainingspakken, ... zijn niet toegestaan.

 • Een verzorgd voorkomen is van primordiaal belang.

 • Geen toegang aan personen in bezit van en/of onder invloed van drugs. Binnen en buiten The Night is drugsgebruik ten strengste verboden. The Night hanteert een ZERO TOLERANCE-beleid.

 • Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.

 • Geen toegang aan personen die in het verleden eender welke vorm van overlast in The Night of in de omgeving hebben veroorzaakt.

 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.

 • Consumpties zijn alleen binnen The Night te verbruiken. Het is verboden glazen of flesjes mee naar buiten te nemen.

 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag zijn redenen tot verwijdering uit The Night.

 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering uit The Night.

 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens, pepperspray, messen, enz. Voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.

 • Uit bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de kleding worden gefouilleerd en/of gedetecteerd op de aanwezigheid van drank en/of wapens. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot The Night worden ontzegd.

 • Bij onenigheid of ruzie is The Night genoodzaakt onmiddellijk het securityteam te verwittigen.

 • Bedreiging, intimidatie of andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden.

 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme leiden tot een toegangsverbod.

 • The Night kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade berokkend door andere bezoekers.

 • In The Night kan ondanks de genomen voorzorgen en geregelde schoonmaak nog een scherf of stuk glas op de grond liggen ingevolge omgevallen glazen. Klanten dienen dan ook te allen tijde hun schoenen aan te houden. The Night kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en kwetsuren die ontstaan ingevolge het niet dragen van schoeisel of het dragen van onaangepast schoeisel.

 • Over situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie mbt de mogelijk te nemen maatregelen.