Wedstrijd policy

Last updated: juli 06, 2018

Lees aandachtig deze voorwaarden, voordat je deelneemt aan de wedstrijd. Indien men deelneemt aan de wedstrijd gaat met automatisch akkoord met onderstaande condities vooropgesteld door zomerbar the night 2.0, deze laatst genoemde behoud zich het recht mensen die niet voldoen aan deze voorwaarden te weigeren voor deelname.

 

De Prijs  

 • Een verblijf van 1 week in een penthouse te Marbella, voor 6 personen aangeboden door onze partners van Pure Senses en Merci by St-Gilles t.w.v. maar liefst € 1750,-. Een omschrijving van de verblijf locatie kan men terug vinden op de website www.marbellapenthouseforrent.com .
 • Vluchten, vervoer van en naar de luchthaven alsook tax zijn niet inbegrepen in de prijs en moeten gedragen worden door de winnaar(s) zelf. 
 • De concrete details i.v.m de prijs* en overhandiging gebeurd door de partners van "The Night 2.0", Pure senses & Merci by St-gillis die deze prijs aanbieden. Bij deze ziet "The Night 2.0" af van enige aansprakelijkheid inzake de prijs en zijn condities. *(een week verblijf voor 6, in een luxe penthouse te Marbella)

 

De Wedstrijd

 • De wedstrijd bestaat erin jouw memorable moment in "The Night" te delen met ons, via het officiële formulier die op onze website beschikbaar is.
 • Dit volgens het thema "Creating Memories since 1979", beschrijf uw uniek moment van de voorbij of huidige editie die jij met vrienden beleefd hebt in zomerbar The Night. Die een impact had op jouw leven en zo een unieke wending gaf. The spicier your story, the more likes it can get.
 • Elke week publiceren we deze verhalen anoniem, op onze sociale kanalen en kiezen we een week winnaar uit. Die zal bepaald worden door het aantal likes verkregen tijdens deze week periode. 
 • Elke week winnaar komt in aanmerking voor de hoofdprijs, een verblijf in Marbella voor 6 personen in een luxe penthouse. 
 • De week winnaar krijgt door "The Night 2.0" één apero moment aangeboden in de zomerbar tijdens de normale openingsuren, die bestaat uit een Sharing is Caring bordje en fles rosé Gris de Gris van 75cl. 

 

De wedstrijd voorwaarden

 • Elke deelname die volgens de voorwaarden en doormiddel van de officiële formulieren tijdens de zomer editie 2018 van "The Night 2.0" naar ons toegestuurd werden. Komen in aanmerking voor de hoofdprijs. 
 • De deelname bestaat uit het invullen van het on-line formulier, met de nodige persoonlijke gegevens die "The Night 2.0" kan gebruiken volgens onze "User & terms Policy". 
 • Deelnamekaarten moeten volledig ingevuld zijn. Onvolledig ingevulde deelnamekaarten zijn uitgesloten van deelname.
 • Per persoon mag 1 deelnamekaart ingeleverd worden.
 • "The Night 2.0" zal jouw deelname checken op authenticiteit, en deze anoniem publiceren op ons sociaal platform. Hier kunnen jouw vrienden en kennissen likes geven om tot week winnaar verkozen te worden. 
 • De week winnaar word verwittigd de week na de publicatie, en kan zijn week prijs aan vragen in zomerbar The Night 2.0, Tillegemstraat 55, 8200 Brugge tijdens de normale openingsuren gedurende seizoen 2018. 
 • De winnaars worden op het einde van het seizoen, dit ten laatste in september 2018 persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • Personen die betrokken zijn bij "The"Night 2.0" zijn van deelname uitgesloten.
 • De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun aangeleverde verhaal gebruikt voor promotionele doeleinden en eventueel ook bijgeleverde foto's, zonder dat dit hen recht geeft op vergoedingen, rechten of voordelen buiten de toekenning van de prijzen. Ze gaan ermee akkoord dat de namen niet worden weergegeven op de website van de actie en op de social media kanalen van zomerbar "The Night 2.0" Tijdens de termijn van de wedstrijd.
 • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers het recht hun persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren en kunnen ze zich steeds verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële of marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de bestanden op het adres Serve it bvba, groenestraat 99 bus 2.1, 8210 zedelgem.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnamekaarten uit te sluiten van deelname zonder opgave van reden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere goederen.
 • Vluchten, vervoer van en naar de luchthaven alsook tax, zijn niet inbegrepen in de prijs en moeten gedragen worden door de personen die de prijs in ontvangst nemen.
 • De cheque ter waarde van € 1750,-  is in te wisselen tegen 1 week verblijf in een luxe penthouse die gelegen is in het exclusieve gebied Los Flamingo's. Dit voor 6 personen, exclusief vluchten, tax & vervoer naar de luchthaven. 
 • De ontvangst en het gebruik van het verblijf is in samenspraak met de partners van Pure senses & Merci by St-gillis, hier ziet "The Night 2.0" af van enige verantwoordelijkheid. En moet alles besproken worden met deze voorgenoemde 3de partijen.
 • Alle communicatie inzake deze actie en de toepassing van onderhavig reglement zal uitsluitend schriftelijk gebeuren en naar het volgende adres verstuurd worden: Serve it bvba, groenestraat 99 bus 2.1, 8210 zedelgem.. Correspondentie die meer dan 30 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd overgemaakt wordt en niet schriftelijk geformuleerd wordt, zal niet behandeld worden.
 • Het inleveren van een deelnamekaart houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

 

Termijn van de wedstrijd

 • Deelnames die worden ontvangen tijdens de periode van 6 Juli 2018 tot en met 23 Augustus 2018 komen in aanmerking, deelnames na buiten deze periode zijn uitgesloten van deelname.

 

De Prijs uitreiking

 • De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun namen gebruikt voor promotionele doeleinden en eventueel ook de foto's die tijdens de prijsuitreiking worden genomen, zonder dat dit hen recht geeft op vergoedingen, rechten of voordelen buiten de toekenning van de prijzen. Ze gaan ermee akkoord dat de namen van de winnaars worden weergegeven op de website van de actie en op de social media kanalen van zomerbar The Night 2.0 bij het einde van de wedstrijd.
 • Elke deelname van een minderjarige persoon aan deze actie, impliceert dat de voorafgaande goedkeuring gevraagd werd aan en gegeven werd door de personen die het ouderlijk gezag of het voogdijschap over deze minderjarige uitoefenen. Als de winnaar minderjarig is, zal de prijs in naam van de minderjarige worden uitgereikt aan de persoon die burgerlijk aansprakelijk is voor de minderjarige.